Luisteren. CinemetaVaak word ik door film- en televisiemakers gebeld die klaar zijn met de geluidsmix en tijdens een vertoning of première er achter komen dat het geluid toch anders klinkt dan dat ze het in de studio hebben gehoord. Graag willen ze van ons advies hoe dat nu komt en of we dat voor ze op kunnen lossen.

Belang aparte mix

Vakgenoten zijn zich nog te weinig bewust dat een eindmixage tegenwoordig voor zoveel media gebruikt wordt wat een goede, op het juiste doel afgestemde, afluistering tijdens het werkproces noodzakelijk maakt. Het is daarom van belang om van te voren aan te geven waar het eindproduct wordt vertoond. Televisie? Internet? Bioscoop? Want geluid via een laptop klinkt nu eenmaal anders dan in een surround opstelling.

Verschillende platforms

(af)luisteren, Cinemeta
Het theater is een gecontroleerde professionele omgeving. Daar zullen zich niet zo snel problemen met het geluid voordoen. Maar een stereomix wordt overal voor ingezet, niet meer alleen voor televisie. En daar wordt nog niet altijd aan gedacht. Maar de digitale wereld biedt tegenwoordig zoveel meer mogelijkheden. In hoeverre houd je bijvoorbeeld rekening met de speakers van je telefoon?

Eerlijke afluistering

Wees daarom bewust dat je stereomix overal terecht kan komen en weet daarom goed wat je met het geluid wilt. En akoestisch gebouwde ruimtes bieden een neutraal goede omgeving voor een eerlijke afluistering. Want elke maker wil graag dat zijn productie goed wordt verstaan en lekker klinkt. Niet alleen een goede soundmixer maar zeker ook de kwaliteit van de studio’s en de speakers leveren daar een heel belangrijke bijdrage aan. Dat zal een heleboel onrust wegnemen en bovendien tijdverlies schelen in het postproductie proces waar je toch al tegen deadlines moet werken.

Wat is jullie mening hierover? Graag hoor ik jullie ervaringen!

Jacó Schoonhoven | CineMeta