Win win win Cinemeta

Als producent of regisseur komt er altijd het moment dat de online edit van je project gaat plaatsvinden. Spannend! Voor het eerst alles zien en horen zoals het bedoelt is! En is alles wel zoals het bedoelt is? Hoe voorkomen we samen dat de online edit een lange oefening in probleemoplossend vermogen wordt?

Alles bij elkaar brengen

Tijdens een typische online edit breng ik als online editor alle verschillende elementen van een project bij elkaar en check en dubbelcheck of alles klopt voordat ik de definitieve versie van de productie oplever. Stap één is dan ook alle elementen verzamelen en op technische kwaliteit beoordelen: beeld, geluid en grafische vormgeving. Er spelen vaak nog vele andere dingen, maar ik wil hier de vormgeving bespreken.

Vormgeving kwesties

In het ontwerpen van de titels spelen een paar vaak voorkomende kwesties die in de online kostbare tijd kunnen schelen. En hoe soepeler de online, hoe simpeler mijn werk. Daar wordt de producent dan weer gelukkiger van. En de regisseur, niet te vergeten. Een win-win-winsituatie!

Referentie

De beste handleiding voor de timing en plaatsing van de titels is een referentie-export van de offline, naast een EDL of XML.

Spellings controle

Een uitgebreide spel- en taalfouten check voordat de vormgever aan de slag gaat voorkomt druk heen en weer gebel met de vormgever tijdens de online edit. En het wachten op aangepaste versies.

Title safe

De tijdsdruk in de laatste fase is vaak vrij hoog. Eerder, tijdens de offline edit, is er meer tijd om na te denken. Dan wordt er vaak ook al nagedacht over plaatsing van titels; vergeet dan de ‘title safety’ niet. In elke editing software en op elke professionele monitor zitten hier referenties voor.

Ondertitels

En misschien is er sprake van ondertitels, of kans daarop in de toekomst. Hou daar dan meteen rekening mee tijdens het bepalen van een goede plek voor naamtitels.

Kleurverzadiging

Niet alle kleuren pakken even goed uit, los van persoonlijke smaak. De weergave van flink verzadigde tekst geeft technisch problemen in sommige CoDecs.

Contrast

Een vormgever werkt vaak op basis van de offline edit. Of zelfs dat niet eens. Misschien heeft de vormgever alleen een paar stills of mogelijke shots ter beschikking. Dan kan het tijdens de online, wanneer het definitieve en kleurgecorrigeerde beeld er is, opeens heel anders uitpakken met contrast en leesbaarheid van de titels. Overleg van te voren met de online editor over mogelijke oplossingen!

En zo helpen we met elkaar zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Samen, voordat ze in de online edit opgelost moeten worden. Win-win-win.
De online edit vind je terug in ons “menu” onder Finishing.

Joris Vos | CineMeta