Restauratie

Vooral bij het gebruik van ouder materiaal is het gebruikelijk om het beeld of geluid te restaureren. Het doel is om het oudere materiaal duidelijker hoorbaar of beter zichtbaar te maken. Materiaal uit het verleden kan door de invloed van externe omstandigheden slechter zijn geworden. Of simpel doordat de technologie vroeger minder goed was.

Bij het restaureren van geluidsmateriaal proberen we zoveel mogelijk de ruis te onderdrukken. De verschillende artifacten zoals kraken en andere nare bijgeluiden die de verstaanbaarheid niet ten goede komen er uit te filteren.
Bij het restaureren van beeldmateriaal kun je denken aan het herstellen van de kleuren, beschadigingen zoals spetters die bij film veelal voorkomen wegpoetsen, en ook hier ruis reductie.

Na het restaureren van materiaal is het toevoegen van metadata een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat geschikt materiaal later ook weer te vinden en te hergebruiken is.